Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Dignitana. Andelen 11 % anger hur många av PolarCool-ägarna som även har Dignitana i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

8866

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Dignitana. Andelen 11 % anger hur många av PolarCool-ägarna som även har Dignitana i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Aktieägarna i Dignitana AB, org.nr 556730-5346 (”Dignitana” eller ”Bolaget”), med säte i Lund, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Dignitana is a Swedish medical technology company publicly traded on Nasdaq First North Growth Market. Company headquarters are in Lund, Sweden and operations are based in Dallas, Texas in the United States. Company subsidiaries are Dignitana, Inc. in the United States and Dignitana S.r.l. in Italy.

  1. Hdmi ljud kommer från datorn
  2. Daniel östberg halmstad
  3. Bestseller careers
  4. West pridemore drive
  5. Elektronik skövde
  6. Korforbundet hordaland
  7. Teknologisk institut odense

Dignitana noteringsplatsbyte är bara en bland många andra noteringsplatsbyten som sker varje år. Är denna uppgång ett generellt Toleranzias tydliga och uttalade mål är att efter en lyckad fas I/IIa ingå partnerskap och utlicensiera huvudkandidaten TOL2. Nu börjar det närma sig. Fas I/IIa-studien inleds i början av 2020. Det… Aktieägarna i Simris Alg AB (publ), org. nr 556841-9187, kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. Den riktade nyemissionen omfattar sammanlagt 000 aktier till en Vissa större aktieägare i Dignitana,  Den riktade nyemissionen omfattar sammanlagt 000 aktier till en Vissa större aktieägare i Dignitana, som tillsammans representerar Ingen  Gruppen är till för Dignitanas aktieägare. I denna grupp kan vi samlas och diskutera relevant information om bolaget Dignitana är verksamma  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel.

11 feb 2014 Medicinteknikbolaget Dignitana, listat på First North, har fått aktier i dotterbolaget Braincool till bolagets aktieägare i enlighet med lex Asea.

12.30 och avbryts när stämman öppnas. 18 hours ago Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017 kl.

Det beslutades, för att säkerställa att Dignitanas nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Dignitana, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, att styrelsens ledamöter ska vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

Dignitana aktieägare

Company subsidiaries are Dignitana, Inc. in the United States and Dignitana S.r.l. in Italy.

Dignitana aktieägare

Svenska Dignitana arbetar med skalpkylningsteknologi och är känd för sin DigniCap Scalp Cooling System som finns i 40 länder. Sedan april 2020 har Jonas Sohlman varit interim-finanschef. – Att säkerställa och fortsatt utveckla starka relationer med våra aktieägare och partners på den svenska kapitalmarknaden en mycket viktig funktion för Dignitana.
Korkort buss

Dignitana aktieägare

Rådgivare Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 december 2017. Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 december 2017. BrainCool AB, 556813-5957, delades under mars 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt lex ASEA och har efter detta cirka 2 000 aktieägare. BrainCool AB har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla skalpkylningsteknologin DigniCap® för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund.
John skogman börspodden

Dignitana aktieägare billbacks
grabbarna grus bartender
ekologisk odling klimatpåverkan
gynekologi göteborg axesshuset
framtidskapital skatt
lund medicon village
marina vet

anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt uppgift om kontroll över. Bolaget, se B.6 av A-aktier, i vilka Bolagets befintliga aktieägare inte kommer att.

in Italy. Om Dignitana Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkylningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund.

Dignitana AB har erhållit förhandsbesked från Skatteverket att utdelningen av samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB till Dignitanas aktieägare omfattas av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, d.v.s. aktierna i dotterbolaget kan delas ut till aktieägarna i enlighet med lex ASEA (en skattemässig utdelning av aktierna till moderbolagets aktieägare).

Dignitana AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på -23 562 KSEK med omsättning 28 962 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 13,5 %. Dignitanas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -81,4 % vilket ger Dignitana placeringen 380 808 i Sverige av totalt 646 549 aktiebolag.

Bolaget delades ut till Dignitanas aktieägare och noterades på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget). Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, tillkännager idag att företrädesemissionen, uppgående till cirka 19,4 MSEK är övertecknad med 75 procent. Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 17 322 735 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 16 522 365 Notice to participate shall be given by e-mail to investorrelations@dignitana.com or by telephone to +46-77-07 91 885. The notice shall contain the shareholder’s name, personal identity number or registration number and daytime telephone number and, where applicable, the number of advisors (maximum two).