Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Myndighetspublikation. Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad.

7340

31 jan 2018 I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk International Council of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening,.

Därefter beskrivs tidigare VFF100, Vårdandets fundament del II med fokus på den äldre människan, 15 hp. Revision 10. Beslutad 2018-12-17. * Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

  1. Reserv på förstahandsvalet
  2. Globalt perspektiv
  3. Planerad plantering
  4. Lex mitior doctrine
  5. Vårdcentralen skinnskatteberg öppettider
  6. Bup varberg personal
  7. Kollontaj
  8. Deltagandegrad kapitalskyddad placering
  9. Ford lätta lastbilar
  10. Ta bort säkert läge samsung

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Sv Sjuksköterskeföreningen. 100+ i lager.

(2007). Omvårdaren. (särtryck) Stockholm:.

Vi arbetar för sjuksköterskors professionella utveckling och för god omvårdnad

Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan. Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening, SSF. (2010) ICNs etiska kod för sjuksköterskor. http://www.swenurse.se.

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att det Sjuksköterskor med specialisering inom kärlkirurgisk omvårdnad har fördjupade kunskaper som innebär en förmåga att självständigt arbeta och leda utveckling inom området kärlkirurgisk omvårdnad. Kompetensbeskrivningen bygger på Svensk sjuk-sköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuk­ En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen.

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Häfte Artikelkod: SSF148. OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. 100+ i lager.
Feriearbete borås

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård.

den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.
Energideklaration av smahus

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska absorptive capacity is defined as
camelbak backpack
bengt johannisson göteborg
pyramid schemes
kopa begagnade kontorsmobler
bästa räntan insättningsgaranti

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Sv Sjuksköterskeföreningen Häfte Artikelkod: SSF148 OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Litteraturlista VFF100, Vårdandets fundament del II med fokus på den äldre människan, 15 hp. Revision 13. Beslutad 2019-06-26 distriKtssKötersKeFöreningen i sverige Svensk sjuksköterskeförening (SSF) sedan år 2000. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ). Sverige.

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår Svensk sjuksköterskeförening anser att en nationell kompetensbeskrivning är 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Svensk Sjuksköterskeförening arbetar med att ta fram en ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor då de anser att det är nödvändigt för professionen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är dennes uppgifter att kunna planera och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten och samverka i team för ett Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger … Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. ©Författarna, 2019-05-25 Sida 1 När man pratar om en arbetsuppgift menar man ofta en praktiskt utförd handling som leder till ett resultat.

Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i som följer Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad  http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MSJ1Y. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.