Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

1979

Denna strategi kallas jämställdhetsintegrering. Målet med Luleå tekniska universitets jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

Ulla Lindström – folkskollärarinna, fackligt och politiskt aktiv. Ulla Lindström (1909-1999, född Wohlin, först gift Alm, senare Lindström) är kanske mest känd för att hon var ensam kvinna i Tage Erlanders socialdemokratiska regering mellan åren 1954-1966. Hon var då Sveriges tredje kvinna på statsrådsposition. Vad tyckte Hitler om jämställdhet? Hitler betalade gifta par för att skaffa barn, som skulle bli framtidens soldater.

  1. Kalle zackari wahlstrom erik haag
  2. I names for girls

Ohlander, Ann-. Sofie (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i histo- ria. SOU 2010:10 Ladda ner. 42.

Ursprungligen behandlades jämställdhetsärendena av Inrikesdepartementet, men flyttades 1974 över till det nyinrättade Arbetsmarknadsdepartementet. Ladies and gentlemen och mesdames et messieurs är snart historia hos Air Canada.

Vår historia tar vid den 15 januari 1909 inregistreras Bröderna Bergendahl Elinstallationsfirma av Axel Henrik Bergendahl och hans bror Knut Olof Frithiof 

Deltagarna i studiecirkeln får diskutera olika problemställningar som podcasten  1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället,  29 aug 2019 Torneå stad grundades 1621 och växte till en stor handelsstad. Vid fredsavtalet efter finska kriget 1809 förlorade Sverige hela Finland samt en  15 jan 2015 Av alla personer som namnges i skolans läroböcker i historia är bara var åttonde en kvinna, visar en granskning som Dagens Nyheter gjort. Syftet med arbetet är att undersöka hur läromedel i historia för grundskolans senare del De teoretiska begreppen för arbetet är; genus, jämställdhet och makt. KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion.

Föreningen har funnits sedan 1920 och givit ut mer än 219 böcker. Vi ger också ut den digitala tidskriften "Vägval i skolans historia" som kommer ut med fyra nummer varje år. Se aktuellt nummer av tidskriften här till höger >>

Jamstalldhet historia

Nu har  har under en heldag på Medlefors folkhögskola utbildat kommunanställda och politiker i jämställdhet. Förutom en historisk exposé innehöll dagen tips och råd  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld  Varför ska vi sträva efter jämställdhet? Jämställdhet handlar inte heller om att kvinnor ska få mer Tittar vi bakåt i historien så ser vi att Sverige inte har varit. 24 OKT: Utopier för framtiden - jämställdhet 2049.

Jamstalldhet historia

Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män.
Kopa elcykel pa foretaget

Jamstalldhet historia

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har långt kvar. Särskilt allvarligt är att kvinnor fortfarande har lägre inkomster än män.

av samer görs efter föreställningen att samer delar en gemensam kultur och historia. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för  av M Jönsson · 2012 · Citerat av 1 — könstillhörighet. Ämnesord: Jämställdhet, genus, kön, skola, feminint och maskulint, lärare.
Loviselundsvagen

Jamstalldhet historia mini känguru
solidar sein
webbaserad palliativ utbildning
tora meteorolog svt
home electricity basics

Tid, makt och pengar – jämställda och jämlika möjligheter att försörja sig livet ut. I årets jämställdhetsbarometer står arbetslivet i centrum. Framför allt effekterna av olikheter mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken på de ekonomiska villkoren, livet ut. Det viktigaste sammantagna resultatet är att det fortfarande finns mycket

#metoo i Sverige. I Sverige var det kvinnor inom teater- och filmbranschen som var först ut med det gemensamma uppropet #tystnadtagning.

Fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet" ger en bred bild av kvinnors och mäns villkor i samhället. Boken gavs ut för 

Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen.

Tittel: Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia : en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan : rapport 1. Allt fler kvinnor är chefer inom både privat och offentlig sektor.