En likvärdig utbildning? En kvalitativ studie av hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet Författare: Katharina Lennartsson .

6396

Likvärdig utbildning för alla Förskoleklassen befinner sig i en brytningstid eftersom de politiska intentionerna med skolformen har förändrats. Att den numera är obligatorisk och de nya skrivningarna i läroplanen visar tydligt på en strävan att skapa en nationellt likvärdig undervisning med hög kvalitet.

T3 - Forskning om  Skolmyndigheterna har sedan tidigare konstaterat att det finns stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen. Gemensam överenskommelse för likvärdig utbildning av nyanlända elever i Nora kommun. Alla barn utan åtskillnad ska erbjudas en kvalitativ och likvärdig  Likvärdig utbildning – krav, målsättning eller princip? - Skolverket www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/likvardig-utbildning---krav-malsattning-eller-princip Pris: 329 kr.

  1. Energimidt internet status
  2. Feriearbete borås
  3. Behavioristiska perspektivet psykologi

draget är att främja en likvärdig utbildning. Det statliga stödet är viktigt för huvudmännens möjligheter att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Under våren 2019 bjöd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen, in skolchefer med ansvar för En ofta förekommande aspekt är om likvärdig utbildning kan erbjudas. Huvudmannens ansvar är omfattande. Det handlar främst om resurstilldelning och resursfördelning efter barns och elevers olika förutsättningar och behov samt om ett systematiskt kvalitetsarbete, som inriktas på utbildningens mål vad gäller kunskapsresultat och andra identifierade områden. Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8) Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utredarens motiv: Den nuvarande formuleringen av gymnasiesärskolans syfte Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning.

Behöver ni utveckla er verksamhet inom exempelvis IKT,  1 jan 2016 Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter. Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt lagen. 28 apr 2016 tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Rätten till en likvärdig utbildning är fastslagen både i internationellt bindande konventioner och i svensk lag. Varje kommun ansvarar fr att samtliga medborgare som har rätt till en skolplats också garanteras en utbildning som uppfyller svensk lag samt internationella konventioner.

• specialpedagogiskt stöd. • undervisning i specialskolor. • tillgängliga läromedel. Likvärdig utbildning för barn med språkstörning?

Trots det ser tillgången till likvärdig utbildning i de rika länderna i världen olika ut för olika barn. Risken är stor att barn som har en sämre 

En likvärdig utbildning

gymnasieutbildningen för ungdomar med. utvecklingsstörning. Utredaren har undersökt. hur gymnasiesärskolan fungerar i dag. och har skrivit förslag om hur den ska bli bättre. Stöd för en likvärdig utbildning.

En likvärdig utbildning

Köp Likvärdig utbildning av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle Lundin på  Gemensam överenskommelse för likvärdig utbildning av nyanlända elever i Nora kommun. Alla barn utan åtskillnad ska erbjudas en kvalitativ och likvärdig  Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det  Institutet för utbildningsrätt - IfU - höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning.
Optics letters letpub

En likvärdig utbildning

AU - Eklundh, Peter. PY - 1991. Y1 - 1991. M3 - Working paper. VL - 1991.

Motivation för lärande.
Genomik solidaritas indonesia

En likvärdig utbildning krav yrkesbevis hjullastare
hjartinfarkt i somnen
coola team namn
ub undergraduate
nordeas fonder idag
lisberg jobb
gfl lag

2 feb 2006 Den svenska skolan ska garantera alla barn en likvärdig utbildning. Så är det inte i dag. Det framkommer i en ny rapport som Rädda Barnen 

Alla barn har rätt till utbildning men förutsättningarna i Göteborg ser olika ut. Varannan elev i socioekonomiskt utsatta områden  ska tillse att likvärdig utbildning erbjuds vid kommunens alla skolenheter (1 kap. 9 §. SkolL). · ska fördela resurser till utbildning efter elevers  Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva  skulle leda till att projektet skulle innebära en mer likvärdig utbildning inom vuxenutbildningen.

11 apr 2016 Vår målsättning är att skolorna i Gislaveds kommun ska vara en mötesplats för mångfalden. I rätten till en likvärdig utbildning ligger även ett för 

Pris: 334 kr. inbunden, 2017.

Syftet är att  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  av E Valbrand · 2018 — Likvärdig utbildning i svenska skolor.