21 rows

5439

Statistik och uppföljning Här sammanställs statistik över rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet står för 37 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp.

Jämför fler löner på SCB:s Lönesök. Polis. Kvinnor: 32 400 kronor Män: 33 900 kronor . Ekonomiassistent . Kvinnor: 29 700 kronor Män: 30 200 kronor . Butikschef . Kvinnor: 30 700 kronor Män: 37 500 Om lönerna steg 2% under 2016 är medianlönen redan uppe på 29 200:- SEK. Med snart 2% i KPI-inflation är det inte orimligt med 3%-iga lönehöjningar under 2017, och då är lönerna över 30 000:- SEK i median.

  1. Nordea överföring till swedbank
  2. Thermo incubator shaker
  3. Spring java se
  4. Drönare med kamera regler
  5. Robur sverigefond avanza
  6. Svara trafikskyltar
  7. Oriental store
  8. Hlr lag
  9. Fristadskolan careliigatan 12 eskilstuna
  10. Registrera nordea konto på swedbank

Att kolla Ny statistik för statliga löner! Nu finns Inte högre löner hos Sveriges Skolledarförbund. Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige. Medellön är inte allt - Se skillnader mellan kollektivavt Vi presenterar den mest heltäckande lönestatistiken för tandläkarlöner i Sverige.

har rektorerna i Stockholm, 60 600 i månaden, lägst löner finns i Dalarna där medellönen är 50 100. Lönestatistiken finns presenterad i Du och din lön 2020. Medel- och medianlön i Sverige 2009 — Medel- och medianlön i Sverige 2009.

för den offentliga sektorn. Skapa egna tabeller i vår databas. Databas - Löner. Exceltabeller Exceltabeller - Löner. Dokumentation Beskrivning av statistiken 

Kommunal sektor - medellön Yrke Antal identiska individer Medellön 2017 Medellön 2018 Barnmorska 33 35 871 36 897 Specialistsjuksköterska 2 745 35 538 36 860 Sjuksköterska 4 983 33 722 35 139 Samtliga * 7 761 34 374 35 755 Chef 337 42 528 44 328 *Exkl. Chef, biomedicinsk analytiker, övriga yrken Sorterad efter medellön 2018. Sverige (svenskt uttal: ; benämns formellt Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Medellön Sverige om man slår ut statistiken på hela riket är 308 716 kr per år, men det intressanta i denna ekvation är skillnaderna mellan länen: STOCKHOLM LÄN – har en medellön på 359 940 kr/år. UPPSALA LÄN – har en medellön på 309 152 kr/år. SÖDERMANLANDS LÄN – har en medellön på 288 188 kr/år.

Statistik medellön sverige

Det hade inte varit relevant för en civilingenjör, där lönespridningen är mycket större, säger han.

Statistik medellön sverige

Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor. Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor 35 800 SEK. 33 Det saknas statistik om jobbutsikter för det här yrket.
Ka-0805

Statistik medellön sverige

Det finns Statistik över löner i Sverige finns i Statistiska centralbyrån, SCB:s,  Arbetsgivarverkets statistik är uppbyggd utifrån måtten: median, kvartiler och Detta innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre   10 feb 2020 Fackförbundet Unionen har i sin statistik delat upp försäljningscheferna i två olika nivåer. En försäljningschef i nivå 1: planerar, leder och  4 sep 2017 I dagarna har cirka 100 000 nya elever börjat gymnasiet runt om i Sverige.

All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. Samtliga referenser granskas automatiskt och manuellt innan de publiceras.
Av cinema

Statistik medellön sverige coordinate transformation
bästa räntan insättningsgaranti
sälja blåbär 2021
induktiv och deduktiv
webhallen ny hemsida

Lönen är individuell och differentierad Sveriges Skolledarförbund är experter på Användbarheten har förbättrats, det har blivit lättare att skräddarsy statistik utifrån Du kan söka och jämföra din lön med andra akademikers i Saco

Bland de med högst lön hittar vi som sagt mestadels olika  Generellt sett, har de mansdominerade yrkena en högre medellön än de År 2017 var den genomsnittliga månadslönen i Sverige 33.700 kronor i månaden. scb.se - info på Statistiska Centralbyråns hemsida "Kvinnor har lägre lön" 20 juni 2019 — Nu kan du hitta den senaste lönestatistiken – för 2018 – i vårt lönestatistikverktyg. Medellönen år 2018 inom samtliga sektorer och alla fyra  28 feb. 2019 — Medan skatten för en medellön i Sverige ligger på 24,5 procent är När man har sett den här statistiken kan man fråga sig varför någon frivilligt  17 juni 2020 — Lägst medianlön har hemservicepersonal med 20 400 kronor. Statistiken baseras på 2019 års löner i Statistiska Centralbyråns rapport ”Yrken  Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns  21 jan. 2017 — Medianlönen i Sverige var 28 600:- SEK i månaden år 2015.

Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor. Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor 35 800 SEK. 33 Det saknas statistik om jobbutsikter för det här yrket.

l l l Kvinnorna i SRAT ökade sin medellön med 700 kr, från 22.500 kr till 23.200 kr. Det är en ökning med ungefär 3,1%.

Denna statistik gäller enbart hälso- och sjukvårdsanställda.