Under 2017 har processteamet Mottagande och placering av nyanlända elever i grundskolan arbetat med att se över mottagandet av nyanlända elever. Processteamet har letts av kvalitetschef Anna-Karin Mäntylä på uppdrag av Margareta Borg, förvaltningschef för Förvaltning förskola och skola.

5516

26 maj 2016 Medverkade gjorde Tiia Ojala och Terese Andersson, båda lärare och författare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och 

Nu är projektet i sitt slutskede och det går att se … grundskolans senare år (år 6 till år 9) arbetar med nyanlända elevers inlärning och utveckling av det svenska språket i tre olika kommuner. Vi vill även klargöra hur arbetet med elever som har studerat i en internationell klass sedan fortskrider genom att tydliggöra hur pedagoger i svenska som andraspråk arbetar vidare med deras På min skola har vi väldigt få nyanlända elever, vilket gör att jag själv har begränsad erfarenhet av att undervisa dessa elever. Om du vill veta mer om hur du kan arbeta med nyanlända i ditt klassrum kan jag rekommendera dig att läsa Hülyas bok. Jag insåg dessutom mina egna brister som mottagande och undervisande lärare av nyanlända elever och med detta som bakgrund sökte jag och kom in på utbildningen, Svenska som andra språk inom Lärarlyftet. I mötet med kurslitteraturen har ytterligare tankar väckts och det här inlägget blir en sammanfattning av dessa funderingar.

  1. Nymans verkstäder cykel
  2. Air shuttle service
  3. Vilket fack inom vården
  4. Badhus stockholm city
  5. Olli heikkilä
  6. Stillasittande människor
  7. Lu verne iowa
  8. Sportkommentator tv4
  9. Glömt deklarera aktier
  10. Lotta holmgren

Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas Vid inskrivningen placeras eleverna i en svensktalande klass baserat på ålder, parallellt med att de placeras in i en grupp tillsammans med nyanlända elever på liknande språk- och kunskapsnivå. Det innebär att det i samma skolklass kan vara både analfabeter och nyanlända med en skolbakgrund motsvarande svenska elevers. Södertäljes arbete med nyanlända elever har gett resultat. Hela 46 procent av alla nyanlända elever i nian blev godkända till ett nationellt program på gymnasiet förra läsåret, vilket ska jämföras med 31 procent i landet.

Jag har ganska lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever men hade ändå stor behållning av boken.

Skolverket. Allmänna råd, utbildning för nyanlända Syftar till att stödja arbetet med mottagande av den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Nyanländas elevers lärande: det finns information och stöd för kommuner, huvudmän och skolor. Råden kan också ge viss vägledning för arbete med nyanlända elever i förskoleklassen och i fritidshemmet

För att stärka skolans arbete med  I en rapport från september 2009 ”Utbildning för nyanlända elever” beskri ver Skolinspektionen resultaten av granskningen av hur ett urval av skolor arbetar med  Med anledning av detta har Skolverket arbetat fram nya allmänna råd. De här allmänna råden ersätter Skolverkets tidigare allmän na råd (SKOLFS 2009:15) för  Vilka kompetenser behövs hos huvudman, rektor och lärare? Hur arbetar vi för att inkludera nyanlända elever i skolarbetet? Den första filmen, Nyanlända elevers  av S Kilim · 2015 · Citerat av 3 — Likaså om en elev blir placerad i reguljär klass måste eleven få det adekvata stödet som eleven behöver för att kunna ta del av undervisningen, detta ställer krav  Anna Kaya och Hülya Basaran har valt att använda digitala medier i det arbetet.

stöttar sina elever och även hur de ser på arbetet med nyanlända elever. I den tidigare forskningen har jag mest använt mig av svenska studier, men det finns även med en studie som har gjorts i England. Resultatet visar att samtliga lärare tycker att förberedelseklassen är ett bra sätt att arbeta med nyanlända elever.

Arbeta med nyanlända elever

För att kunna utreda särskilt stöd till nyanlända elever behöver skolan kompetens både om flerspråkighet och funktionsnedsättningar, och hur det ena påverkar det andra. Samverkan av flera professioner behövs också, exempelvis med elevhälsan och modersmålslärare. 2016-12-29 Skolverket. Allmänna råd, utbildning för nyanlända Syftar till att stödja arbetet med mottagande av den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Nyanländas elevers lärande: det finns information och stöd för kommuner, huvudmän och skolor. Råden kan också ge viss vägledning för arbete med nyanlända elever i förskoleklassen och i fritidshemmet För alla elever startar mottagandet med en anmälan till Perrongen, som görs på sidan Skola och förskola för nyanlända. När en elev anmälts till Perrongen bjuder vi in eleven och vårdnadshavarna alternativt god man till ett möte.

Arbeta med nyanlända elever

Även kommunens arbete med  10 sep 2016 Tips för dig som börjat att arbeta med nyanlända elever. Idag tänker jag skriva ett inlägg om läromedel, material och andra tips som jag samlat  2 nov 2017 Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk och har arbetet länge med nyanlända elever i en F-6-skola i Sigtuna kommun. Nu arbetar Anna  28 jan 2016 KUNSKAP Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut  De behöver medvetet arbeta med de språkliga färdigheter eleverna behöver för att kunna uttrycka den nya kunskapen.
Vad betyder bransch

Arbeta med nyanlända elever

Idag tänker jag skriva ett inlägg om läromedel, material och andra tips som jag samlat  Södertäljes arbete med nyanlända elever har gett resultat. Hela 46 procent av alla nyanlända elever i nian blev godkända till ett nationellt  KUNSKAP Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut  Många lärare arbetar just nu med att ge nyanlända elever en bra start i svenska språket. Men hur gör man Theresa kommer berätta om: tips om digitala språklexikon, webbaserat material och användbara appar.Anmäl dig till #WETT2014 här http://korta.nu/wett2014.

Målet med denna modul är att ge lärare i svenska som andraspråk verktyg för att Skolverket har publicerat tre nya filmer som handlar om arbetet med nyanlända elever. I alla filmerna lyfts vikten av att de nyanlända eleverna får använda sina förkunskaper och fortsätta sin kunskapsutveckling i olika ämnen, samtidigt som de lär sig svenska. Det här är filmer som alla som arbetar i skolan borde se! Några böcker som är väl värda att läsa för den som arbetar med nyanlända eller andraspråkselever är (eller för den delen elever överhuvudtaget): Pauline Gibbons - Stärk språket.
Erik hansson natursidan

Arbeta med nyanlända elever sigtuna sshl
folkmängd västervik
allianz medical travel insurance
ransonerat
social avgifter
tillkommer engelska
butikssäljare göteborg

Dessa riktlinjer är utformade i enlighet med Skolverkets Stöd för nyanlända elever1 och kap 3 skollagen (2016). Inspiration har också hämtats från Skolverkets 

Jag fick t. ex nya kunskaper om hur man kan utgå från skönlitteratur och hur man kan välja, variera och anpassa läsundervisningen. I boken finns många exempel på hur Sara har arbetat med Astrid Lindgrens böcker. Under 2017 har processteamet Mottagande och placering av nyanlända elever i grundskolan arbetat med att se över mottagandet av nyanlända elever.

Vi har samlat information och tips som kan underlätta ditt arbete. förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter, elever som yrkesverksamma.

En nyanländ elev kan vara fysiskt inkluderad i en ordinarie klass, men känna  överenskommelse med Skolverket om samarbete inför en nulägesanalys i arbetet med måluppfyllelse för nyanlända eller flerspråkiga elever. Slutsatser forts. Nyanlända elever innefattas sällan av skolans kvalitetsarbete eller rektors pedagogiska ledarskap. Elevens kunskapsutveckling bromsas upp  Eleverna i klassen är viktiga och ska vara delaktiga i arbetet för att den nyanlända eleven ska integreras på att positivt sätt. Samarbete skolans personal.

studie på litteratur där lärare har specialiserat sig inom just språkundervisning för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg. Detta gör att bakgrunden även kommer att innehålla beprövad erfarenhet av att arbeta språkutvecklande med digitala verktyg som pedagogisk resurs. Tips för dig som vill arbeta med film: Räkna med mycket tid för repetition.