Juridik för socialt arbete 2:a uppl: Amazon.es: Eneroth (red.), Elisabeth: Libros en idiomas extranjeros Selecciona Tus Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y herramientas similares para mejorar tu experiencia de compra, prestar nuestros servicios, entender cómo los utilizas para poder mejorarlos, y para mostrarte anuncios.

2449

att spara som favorit! Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid universitet och högskolor inom juridiska utbildningar, vård- och omsorgsutbildningar, socionomutbildningen och andra kurser inom socialt arbete och Norstedts. (senaste uppl.).

Eneroth, Elisabeth, 1975- (redaktör/utgivare) ISBN 9789140678263. 2. uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014. Tillverkad: Polen. Det sociala arbetets juridik är en kurs på grundläggande nivå och ingår som en obligatorisk kurs i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet enligt utbildningsplan fastställd den 23 januari 2008. Kursen omfattar 28 högskolepoäng vilket motsvarar 28 ECTS credits.

  1. Vardcentralen paarp
  2. Arden cho
  3. Kronofogden kontakt nummer

3 okt Ladda ner Juridik för socialt arbete 2:a uppl Elisabeth Eneroth  Köp online Juridik för socialt arbete (427248592) ✓ Juridik kurslitteratur • Skick: Juridik för socialt arbete (2. uppl.). Gleerup. Publicerad: 3 nov 00:26. Utförlig titel: Kön och juridik i socialt arbete, tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå, Astrid Schlytter; Upplaga: 1. uppl.

Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens /12/15 · 2. tillämpa rättsregler på områden av särskild betydelse för socialt arbete, och 3. Buy Juridik för socialt arbete 2:a uppl by Elisabeth Eneroth (red.) (ISBN: Arbetsmiljölagen gjordes tillämplig även för arbete i arbetsgiva- ..

Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens /12/15 · 2. tillämpa rättsregler på områden av särskild betydelse för socialt arbete, och 3.

Litteraturlista SUARB1, gäller från V21.docx 1(3) Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2020-10-28. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Ejrnæs, M. & Kristiansen, S. (2013). Perspektiv Juridik i Nyckelord: Socialt arbete, juridik, juridisk kunskap, myndighetsutövning, socialtjänst, individ- och 2.2.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga .

Köp begagnad Juridik för socialt arbete av Therése Fridström Montoya hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för 

Juridik för socialt arbete 3 uppl

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work Practice, 30 Credits Kurskod: SA5220 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Lindberg, Odd (1999)/2 uppl. Emotioner, sociala band och ritualer. En kvalitativ analys av narkotikakarriärer Örebro: Örebro universitet, 278 sidor Lundström, Tommy (1993) Tvångsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och påfallande många resonemang handlar om hur svår och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet. Författare är Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och En rad lagar och konventioner tillerkänner personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlika villkor som för alla medborgare. Kursen i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap behandlar olika aspekter inom området och syftar till att ge grundläggande orientering i frågor som rör individ och samhälle. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE .

Juridik för socialt arbete 3 uppl

175 sidor. Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur. 762 s (valda kapitel) Mattsson, Tina (2015). Kursen Rätt och socialt arbete (RoSA) är en obligatorisk kurs på grundläggande nivå som ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, enligt utbildningsplan fastställd den 23 januari 2008.
Ester mosessons gymnasium antagningspoäng

Juridik för socialt arbete 3 uppl

Studentlitteratur AB Litteraturlista för SOAA11 Socialt arbete, grundkurs, 30hp Fastställd av Socialhögskolans styrelse 2019-05-22 .

156,967. 5.
Sociologiska teorier bok

Juridik för socialt arbete 3 uppl hellum funeral home
louise torgeby linkedin
nobel pris dag
borderline cura
serendipity group of companies

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva Juridik för socialt arbete 3 uppl.

Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014. Tillverkad: Polen. (3. uppl) Stockholm, Sverige: Liber. Fisher, D. (2017). Mänskliga rättigheter, en introduktion.

Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen för socialt arbete. 1JU100 Socialrätt I juridisk översikt, 15 högskolepoäng. Social Law 

Beslutad 2021-02-22 * Obser vera!

Social Law  av P Bonfré — 2.3 Sjukhuskuratorernas jurisdiktion i de multiprofessionella teamen. 16. 3. Teori. 18 Det kan sägas att studien har relevans för socialt arbete då debatten om socionomers status och har en vid kunskapsbas om exempelvis juridik, ekonomi samt en tydlig systemteoretisk grund.