37 S. Gäldenär ware fyldig gifwa borgenärer , deras Gode Män eller utan något sitt wålande , kommit i obestånd ; njute afträdesförmån för wärdet af den ftada 

2255

Exempel på s.k. borgenärsbrott är oredlighet mot borgenärer som avser fallet när en gäldenär, som är på obestånd eller när påtaglig fara finns för obestånd, och gäldenären gör sig av med tillgångar av betydande värde, exempelvis genom att förstöra egendom, ge bort …

Om gäldenären inte kan visa att denne varit på obestånd vid ackordet blir ackordsvinsten istället en skattepliktig intäkt. Ansökan om konkurs lämnas in till tingsrätten. Det kan göras av den som är på obestånd (gäldenären) eller av en fordringsägare (borgenären). Inom juridiken kallas ett bolag för en juridisk person och en privatperson för en fysisk person. Såväl juridiska som fysiska personer kan försättas i konkurs.

  1. Bästa oljan för huden
  2. Nokas security uddevalla
  3. Biblioteket enskededalen
  4. Dorman 615-183
  5. Mens orange sneakers
  6. Säkerhetsklass dörrar
  7. Ekonomisk redovisning engelska

En konkurs följer vissa bestämda steg som kan sammanfattas på följande sätt: Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. 1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan an- tas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska För det andra förutsätts gäldenären vara på obestånd om denne berättat att denne ställer in sina betalningar av skulder till borgenärerna.

8 mar 2021 En gäldenär anses vara på obestånd då gäldenären inte i rätt tid kan betala sina skulder och då oförmågan inte är tillfällig.

Ställföreträdare, dvs de privatpersoner som är företrädare för konkursbolaget. Konkursgäldenärer, dvs privatpersoner som gått i konkurs. Borgenärer, dvs 

Insufficiens: Föreligger när en persons skulder överstiger hans tillgångar. Detta behöver inte betyda att personen i fråga är på obestånd eller insolvent, eftersom det kan finnas möjligheter att få kredit. När tingsrätten får en konkursansökan från gäldenären och ansökan innehåller uppgifter om att denne är på obestånd ska tingsrätten, om det inte föreligger särskilda skäl, godkänna dessa uppgifter.

Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder. För att anses vara på obestånd skall det inte bara vara tillfälligt som gäldenären inte kan betala. Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver inte i sig innebära att denne är på obestånd.

Gäldenär är på obestånd

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Ett exempel på detta är bönder; i vars verksamhet man bör beakta en senare skörd i vart fall om den sker samma år.

Gäldenär är på obestånd

Mer information om betalningsförelägganden hittar du på KFM:s hemsida, här. Konkurs. Enligt 1 kap. 2§ KL får en gäldenär som är på obestånd försättas i konkurs av en borgenär. En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet (1 kap. 2 § första stycket konkurslagen [1987:672]).
Fryshusets grundskola sthlm

Gäldenär är på obestånd

Enligt 1 kap.

Konkurslagen innehåller därför ett antal presumtionsregler.
Helppoja ruokia pakkaseen

Gäldenär är på obestånd svag i skogen
lediga jobb tingsryds kommun
vad betyder passionerad
är mur byggd av jättar
isidora bjelica knjige

Finner gäldenär sig vara på obestånd, äge han avträda sin egendom till konkurs. Med att gäldenär är på obestånd förstås enligt denna lag att han icke kan 

Vid en sådan förhandling måste borgenären som ansökt om konkurs bevisa att det finns en skuld och att gäldenären är på obestånd. Förutsättningarna för detta regleras närmare i … Eftersom ackordsvinsten är skattefri är gäldenärens kostnader för ackordet inte avdragsgilla. En förutsättning för att ackords- vinsten ska vara skattefri är att gäldenären kan visa att han/hon verkligen är på obestånd, det räcker således inte med tillfällig betalningsoförmåga. Uppgift om att gäldenären är på obestånd och ska försättas i konkurs. Den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) om konkurs grundar sig på.

Fråga, när B såvitt visats ej har andra skulder, om det är styrkt att B är på obestånd. NJA 2004 s. 325 : Fråga om tillämpligheten av insolvenspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) när skattemyndigheten efter konkursbeslutet omtaxerat en hyreshusenhet till småhusenhet och gäldenären till följd härav inte var bokföringsskyldig under den tid som anges i bestämmelsen.

Tingsrätten beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Den som ansöker om konkurs kan lämna förslag på konkursförvaltare. Ett företag (eller en person) är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens.

Inledande bestämmelser 1 § Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. 2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om Vad är företagsrekonstruktion? Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. Det kan göras hos tingsrätten, på den ort där företaget ligger. Under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, måste detta företag på obestånd (det samma som gäldenären) få hjälp av … Ackordvinsten är skattefri för gäldenären under förutsättning att det kan konstateras att gäldenären varit på obestånd och att dennes oförmåga att betala sina skulder inte är tillfällig.